“Sekta ya Usindikaji, Chachu ya Maendeleo ya Viwanda”- ESRF.

    Taasisi ya Tafiti za Kiuchumi na Kijamii (ESRF) kwa kushirikiana na CUTS International Geneva kupitia ufadhili wa Shirika la Kimataifa la Maendeleo Sweden (SIDA), wamezindua Ripoti ambayo inaelezea namna bora ya kuboresha viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo na kuiwezesha Tanzania kuwa nchi ya viwanda kama jinsi ulivyo Mpango wa Serikali kupitia Mpango wa Pili wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17-2020/21.

    Akizungumzia ripoti hiyo, Mkurugenzi Mtendaji wa ESRF, Dkt. Tausi Mbaga Kida alisema, ripoti hiyo imeonyesha kuwa, kama viwanda vya ndani vitaboreshwa vitawezesha kuwa na uwezo wa kuchakata mazao mengi ya kilimo yanayozalishwa na wakulima zaidi ya asilimia 75 ya watanzania.

    Pia itasaidia kuongeza ajira, kuwahakikishia wakulima soko la uhakika wa mazao yao, na serikali kujiongezea vyanzo vipya vya mapato kutokana na bidhaa zitakazouzwa baada ya usindikaji na kwa kufanya hivyo, uchumi wa wakulima, wasindikaji, wafanyabiashara na wa Taifa kwa ujumla utaongezeka.

    Soma Zaidi


    Last updated on 2017-03-20
ESRFs activities are supported by the Government of the United Republic of Tanzania, United Nations Development Programme (UNDP), African Capacity Building Foundation (ACBF) and International Development Research Centre (IDRC)